WERKGROEP VERKEER
Op deze pagina vindt u informatie omtrent de werkgroep verkeer.
Verkeercoördinator bs St Martinus: Marlieneke Wenmakers.

Verkeersouders
Deze (groot)ouders helpen ons om de praktische verkeerslessen voor te bereiden en zodoende beter te laten verlopen. Deze lessen worden namelijk op de speelplaats en buiten op straat gegeven. Zo zijn ze direct betrokken bij het verkeersonderwijs op bs St Martinus.
De praktische verkeerslessen worden 2x per jaar in iedere groep gegeven.
Lijkt het u ook leuk om hier aan deel te nemen? Geef u dan op bij de verkeerscoördinator!

Verkeersonderwijs

Zowel de kinderen als de ouders nemen bijna iedere dag deel aan het verkeer.

Het is belangrijk om te weten welk gedrag er van jou wordt verwacht, maar ook wat anderen van jou mogen verwachten. Hierbij horen een aantal regels die je moet kennen om op een veilige manier te kunnen bewegen in het dagelijkse verkeer. Jong geleerd, is oud gedaan!

Op onze school vinden wij het onderdeel verkeer erg belangrijk en nemen hierin ook onze verantwoordelijkheid. Het is niet voor niets dat wij ons verkeerslabel behaald hebben bij de ROVL. Dat betekent dat bij ons op school bekwame leerkrachten zijn die weten hoe het verkeersonderwijs op een verantwoorde wijze ingezet kan worden op school.

Graag willen wij kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer. Hoe loop je om obstakels heen, waar moet je oversteken, hoe moet je fietsen, hoe werkt een rotonde, hoe ga je om met (gevaarlijke) situaties om en rond school?

De kinderen leren al vanaf groep 1 door middel van de methode van VNN (Veilig Verkeer Nederland) de nodige theoriekennis.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen ook oefenen in praktijksituaties. Dat betekent dat er minimaal 2x per jaar een praktijkles gegeven zal worden in de groep van uw kind. Meestal betekent dat dat uw kind die dag op de fiets naar school moet komen.

Wij zullen op zo'n dag oefenen met de geleerde regels om zo een veiligere situatie te kunnen scheppen voor uw kind. Het toepassen van regels, het inschatten van verkeerssituaties en inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen hiervan leert het kind pas door het zelf in een echte situatie (na)te doen.

 

Verkeerscoördinator

Juf Marlieneke Wenmakers.

Verkeerswerkgroep

Juf Iris van den Bosch en juf Marlieneke Wenmakers.