OVERBLIJVEN
 

Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven tijdens de middagpauze (12:00u - 13:00u). Uiteraard kunt u uw kind ook naar huis laten komen tijdens deze pauze. Kinderen die naar huis gaan, kunnen wel pas vanaf 12:50u weer het speelplein op, omdat vanaf dat tijdstip het toezicht van de overblijfkrachten wordt overgenomen door personeelsleden van de school.

Kosten overblijven:
Indien u uw kind wilt laten overblijven, betaalt u hiervoor € 1,20 per keer indien uw kind structureel een of meerdere vaste dagen in de week overblijft. Indien uw kind incidenteel overblijft kost het overblijven € 1,50 per keer.
 
Om u een indruk te geven waaraan de overblijfbijdrage wordt uitgegeven, hebben wij de kostenposten voor u op een rijtje gezet en daarbij ook het percentage vermeld dat van de totale inkomsten wordt uitgegeven aan het betreffende onderdeel (uiteraard bij benadering, hierin kunnen jaarlijks kleine verschillen zitten):
Vergoedingen voor overblijfkrachten                                79% van de inkomsten
Scholing van de overblijfkrachten                                     5% van de inkomsten
Traktaties voor de kinderen                                             4% van de inkomsten
Activiteiten voor overblijfkrachten                                    4 % van de inkomsten
Aanschaf speelmateriaal                                                  3% van de inkomsten
Representatiekomsten                                                     2% van de inkomsten
Benodigdheden voor administratie en vergaderingen       1% van de inkomsten
Koffie/Thee/Reserve                                                        1% van de inkomsten
Telefoonkosten                                                                0,5% van de inkomsten
EHBO-kosten                                                                    0,5% van de inkomsten
 
Uiteraard kunt u zich altijd bij de coördinatoren van het overblijven  melden, indien u de verantwoording van de overblijfgelden wenst in te zien.

Aanmelden voor het overblijven kan eveneens via de coördinatoren.
De telefoonnummers zijn: 06-30424424 of 06-49745621.

Protocol overblijven:
Hier vindt u het protocol van het overblijven. Bij mogelijke vragen kunt u contact opnemen met de coördinatoren.

Klik op de link voor het protocol.

 
Protocol tussenschoolse opvang.pdf