Schoolorganisatie 2020-2021Unit onderbouw
 
Stamgroep 1-2A Juf Karin Frenken (ma, di, vr-ochtend)
Juf Mariëlle Doomen (wo, do)
Stamgroep 1-2B Juf Iris van den Bosch (ma, di, wo, do)
Juf Karin Frenken (vr-ochtend)
Stamgroep 1C Meester Stijn Lambrichts (ma t/m do)
Stamgroep 2-3A Juf Lucie Wauben (ma, wo, do, vr-ochtend)
Juf Femke Houtvast (di)
Stamgroep 2-3B Juf Annelies Hendrikx (ma, di, wo)
Juf Nancy Driessens (do, vr-ochtend)
Extra ondersteuning unit Juf Femke Houtvast (ma, wo-ochtend, do, vr-ochtend)
Juf Elly Schouteten (di, wo, do)
Juf Mariëlle Doomen (di)
Meester Stijn Lambrichts (vr)
Juf Nancy Driessens (vr-middag)


Unit middenbouw
 
Stamgroep 4-5A Meester Maurice Prop (ma, di, wo, do, vr-ochtend)
Juf Inge Tillmans (vr-middag)
Stamgroep 4-5B     Juf Inge Tillmans (ma, di, wo, do, vr)
Stamgroep 5-6A                 Juf Yvette Mennens (ma, di, wo, do, vr)
Juf Sophie Kerckhoffs (10 dagen)
Stamgroep 5-6B Juf Sophie Kerckhoffs (ma, di, wo)
Juf Inga Dassen (do, vr)
Extra ondersteuning in de unit Juf Evelien Kelleners (ma, di-ochtend, wo-ochtend, do, vr-ochtend)
Juf Inga Dassen (15x wo)
 

Unit bovenbouw
 
Stamgroep 7 Juf Karin Conings (ma, di)
Juf Marlieneke Wenmakers (wo, do, vr)
Meester Mike Schreuers Leerkracht in Opleiding (ma, di, wo, do)
Stamgroep 8 Juf Nicole Doek (ma, di, wo)
Juf Audrey Kloet (do, vr)
Extra ondersteuning in de unit Juf Maddy Franssen (di, do)


Overige medewerkers in de school
 
Taak: Naam:
Directeur / MT-lid  Bob Meijs
Coördinator unit onderbouw / MT-lid Mariëlle Doomen
Coördinator unit middenbouw / MT-lid Inga Dassen
Coördinator unit bovenbouw / MT-lid Karin Conings
Interne begeleiding / MT-lid   Marjolein Buitenhuis
Coördinator ICT Roy Maessen
Conciërge (di, vr) Paul van Sloun
Conciërge (di-middag, wo, do) Mien Saija
Interne ondersteuning SEO (wo)
Extra ondersteuning voor kinderen (ma, di, wo, aantal do)
Karin Conings
Monique Bovens
Administratie (ma) Ria Kösters
 
 
Wat is unitonderwijs en waarom kiezen we voor unitonderwijs?
Onze school is onderverdeeld in drie units: unit onderbouw (groepen 1,2 en 3), unit middenbouw (groepen 4,5 en 6) en unit bovenbouw (groepen 7 en 8). Elke unit bestaat uit meerdere  homogene of heterogene stamgroepen. Ieder kind wordt ingedeeld in een stamgroep die bezet wordt door een of twee vaste leerkrachten. De kinderen krijgen de zorg zoveel als mogelijk binnen de unit geboden en de medewerkers van de unit zijn samen verantwoordelijk  voor de kinderen binnen de unit.
 
Het traditionele leerstofjaarklassensysteem (groepen 1 t/m 8), dat de leerstof als uitgangspunt neemt en de leerlingen in groepen verdeelt op basis van hun leeftijd, past volgens ons niet meer bij het zo optimaal mogelijk vormgeven van onderwijs. Het verzorgen van passend onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem knelt en leidt tot steeds meer werkdruk. We kunnen beter onderwijs bieden als het uitgangspunt van ons onderwijs de ontwikkeling van het kind centraal stelt. Daarom kiezen we voor een ander organisatiemodel dat ons ook minder kwetsbaar maakt gelet op het personeelstekort in het onderwijs.
 
We gaan dus, zoals aangegeven, steeds meer werken in units, die bestaan uit meerdere homogene of heterogene stamgroepen. Binnen deze units werken een aantal professionals samen om de kinderen te begeleiden. Steeds  meer zal zichtbaar zijn dat het uitgangspunt is dat kinderen één stamgroep en meerdere instructiegroepen hebben.

De kinderen starten en eindigen de dag in de stamgroep en hebben daarbij een vaste professional als aanspreekpunt. In de unit werken de professionals van een aantal stamgroepen met elkaar samen om het onderwijs voor de kinderen zo passend mogelijk te maken. Diverse vakken zullen dan ook steeds meer groepsoverstijgend aangeboden worden tijdens instructie en verwerkingsblokken. De kinderen weten wanneer en welke instructies zij hebben (en bij welke leerkracht/onderwijsondersteuner).
 
Voordelen van het werken in units:
  • Door het geven van instructies in kleinere groepen krijgen kinderen steeds meer het aanbod dat aansluit bij hun niveau en onderwijsbehoeften. Dit zorgt voor meer actieve betrokkenheid en motivatie bij het kind, maar ook voor meer leeropbrengsten.
  • Er komt meer tijd en ruimte om alle kinderen  te bedienen, ook zij die iets meer zorg of verdieping nodig hebben of juist een extra uitdaging zoeken.
  • Leerkrachten worden samen verantwoordelijk voor meerdere kinderen, wat zorgt voor een breder beeld en overleg over keuzes in aanbod en aanpak om aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft.
  • Medewerkers  kunnen meer kinderen dan alleen hun eigen groep laten profiteren van zijn/haar specifieke kwaliteiten.
  • De ruimtes in het gebouw worden optimaal benut en ingezet.